«Кемеровское кафе оштрафовали за нарушение условий хранения блюд». / сайт «sibdepo.ru», 05.10.2017

Дата: 
06.10.2017

«Кемеровское кафе оштрафовали за нарушение условий хранения блюд». / сайт «sibdepo.ru»,  05.10.2017

 http://sibdepo.ru/news/kemerovskoe-kafe-oshtrafovali-za-narushenie-uslovij-hraneniya-blyud.html