«В Кузбассе производителя мороженого оштрафовали на 110 тысяч за нарушения». / сайт «Сибдепо», 26.06.2018

Дата: 
28.06.2018

«В Кузбассе производителя мороженого оштрафовали на 110 тысяч за нарушения». / сайт «Сибдепо», 26.06.2018

http://sibdepo.ru/news/v-kuzbasse-proizvoditelya-morozhenogo-oshtrafovali-na-110-tysyach-za-narusheniya.html